Zaznacz stronę

RODO

……………………………….

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych  POL-EURO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polik 19, 95-060 Brzeziny, NIP 8331367810, REGON 100190374
 2. email do kontaktu: biuro@poleuro.eu
 3. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej, kontaktu z Administratorem Danych oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, adres IP, adres e-mail numer telefonu w przypadku kontaktu
 5. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd, usuwanie.
 6. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych w tym odpowiedzi na zapytania przez formularz kontakt.
 7. zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości kontaktu z Pol-Euro Sp z o.o. przez formularz kontaktowy
 8. każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. dane osobowe nie podlegają profilowaniu.