46 8743218

Kontakt

……………………………….

 

 

Adres

Pol-Euro Sp. z o.o.
Polik 19, 95-060 Brzeziny

NIP 8331367810
REGON 100190374
KRS 0000255612
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział KRS

Kontakt

biuro@poleuro.eu
noxy@poleuro.eu

tel. 46 8743218
tel. 46 8743207